Turystyka i Rekreacja

Plan studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja uwzględnia wszystkie przedmioty ujęte w standardach treści kształcenia MNiSW  poszerzając problematykę o wiele nowych treści programowych .  Studia trwają3 lata (6 semestrów) po których absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Studia umożliwiają zapoznanie się z tematyką  wymaganą w pracy w sektorze usług turystycznych i hotelarskich w tym z zarządzaniem firmami turystycznymi
(biura podróży , obiekty noclegowe). Absolwent wyposażony jest w rozbudowaną wiedzę w tej dziedzinie , począwszy od podstawowych pojęć, poprzez aspekty prawne, skończywszy na zasadach samodzielnego prowadzenia przedsiebiorstwa.


Program studiów obejmuje

  • przedmioty kształcenia podstawowego (np. historia, architektura,przepisy prawne,socjologia )
  • kierunkowego (np. geografia turystyczna, marketing usług turystycznych,, krajoznawstwo, zarządzanie)
  • treści o charakterze uzupełniającym ( np. języki obce, informatyka, protokół dyplomatyczny)
  • oraz wiele innych przedmiotów do wyboru.

 

Studia I stopnia

Zobacz prezentacje specjalności: